четвер, 20 листопада 2014 р.

Заява прес-служби ДНУ

77-річна історія Донецького національного університету — це тисячі індивідуальних успіхів та колективних перемог, це — світове визнання наукових шкіл та гідне місце серед вишів України. Донецький національний університет — це alma mater плеяди провідних дослідників, публічних політиків, визнаних письменників і громадських діячів, і велика родина професорів, доцентів, молодих науковців та студентства. Університет там, де його дух і сім’я. Залишивши рідні стіни в Донецьку, ця родина міцнішає, бо на чистому альтруїзмі відроджує функціональну діяльність ДонНУ в українському освітньому та науковому просторі.
Традиції живуть у кожному, кого виховав Донецький національний університет, і хто усвідомлює свою громадянську відповідальність та професійну гідність перед Україною, яка дала їм можливість саморозвитку — кар’єрного зростання, здобуття наукових ступенів і вчених звань, заснування власних наукових шкіл і напрямів, права впливати на формування сучасної української та регіональної еліти.
Забувши про це, людина, яка була часткою великої університетської родини, а зараз бере участь у діяльності терористичної організації ДНР, паплюжить не ім’я Донецького національного університету, а своє особисте. Маємо довести до відома громадськості, наукового співтовариства та міжнародних партнерів, що такі особи є на різних щаблях закладу ДНР, який перебуває в стінах колишнього ДонНУ. Ці люди сьогодні намагаються використовувати ресурси держави на власну користь, вводячи в оману студентів, батьків і ЗМК щодо легітимності своїх дій та дипломів ДНР. З метою запобігання негативних наслідків співпраці, просимо Міністерство освіти і науки України, спецради із захисту дисертацій в Україні, міжнародних партнерів взяти до уваги протиправну діяльність цих людей. Наголошуємо, що їхні антидержавні дії мають бути предметом пильної уваги Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України. Звертаємося до представників медіа-простору з проханням не пов’язувати зі славетним ім’ям Донецького національного університету сприяння тероризму наступних осіб: 

Bespalova_jpg.jpgБеспалова Світлана Володимирівна

Доктор фізико-математичних наук, професор; має знак «За наукові досягнення». Проректор з наукової роботи ДонНУ до вересня 2014 року. 
Зараз — перший проректор університету ДНР.Nikolskiy_jpg.jpgНікольський Валерій Юрійович

Проректор з адміністративно-господарської роботи ДонНУ до вересня 2014 року.
Зараз — проректор з адміністративно-господарської роботи університету ДНР.Maznev_jpg.jpgМазнєв Олександр Володимирович

Доктор фізико-математичних наук, професор. Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ДонНУ до вересня 2014 року. 
Зараз — проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи університету ДНР.


Marmazova_jpg.jpgМармазова Тетяна Іванівна

Доктор політичних наук, професор, проректор з виховної та соціальної роботи ДонНУ до вересня 2014 року. 
Зараз — сумісник в університеті ДНР.
Kaliushenko_jpg.jpgКаліущенко Володимир Дмитрович

Доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України, заслужений працівник освіти України; має знак «За наукові досягнення». Декан факультету іноземних мов ДонНУ до вересня 2014 року.
Зараз — декан факультету іноземних мов університету ДНР.

Andrienko_jpg.jpgАндрієнко Володимир Миколайович

Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент АТНУ, академік АТНУ, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Декан факультету математики та інформаційних технологій ДонНУ до вересня 2014 року.
Зараз — декан факультету математики та інформаційних технологій університету ДНР.

Egorov_jpg.jpgЄгоров Петро Володимирович

Доктор економічних наук, професор, академік АЕНУ, заслужений працівник освіти України; має знак «Відмінник освіти України», знак «За наукові досягнення». Декан обліково-фінансового факультету ДонНУ до вересня 2014 року. 
Зараз — декан обліково-фінансового факультету університету ДНР.
Goretskiy_jpg.jpgГорецький Олег Степанович

Доктор біологічних наук, професор; має знак «За наукові досягнення». Декан біологічного факультету ДонНУ до вересня 2014 року.
Зараз — декан біологічного факультету університету ДНР.Лисенко.pngЛисенко Юрій Григорович

Доктор економічних наук, професор; член-кореспондент АТНУ, член-кореспондент НАН України; лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України; має знак «Відмінник освіти України». Директор навчально-наукового інституту «Економічна кібернетика» ДонНУ до вересня 2014 р.
Зараз — директор навчально-наукового інституту «Економічна кібернетика» університету ДНР.timohin.jpgТимохін Володимир Миколайович

Доктор економічних наук, професор. Професор кафедри економічної кібернетики ДонНУ до вересня 2014 року.
Зараз — проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародним зв’язкам університету ДНР.
Artamonova_jpg.jpgАртамонова Інеса Михайлівна

Завідувачка кафедри журналістики ДонНУ до вересня 2014 року. Згідно з рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 31 жовтня 2014 року, І. М. Артамонова була позбавлена наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій за плагіат. 
Зараз — декан філологічного факультету університету ДНР.
moiseev.jpgМоїсєєв Олександр Михайлович

Доктор юридичних наук, професор. Завідувач кафедри кримінального права і процесу ДонНУ до вересня 2014 року. 
Зараз — завідувач кафедри кримінального права і процесу університету ДНР.


черкашин.jpgЧеркашин Кирил Валерійович

Доцент кафедри соціальних комунікацій та публічної політики ДонНУ до вересня 2014 року. 
Зараз — декан історичного факультету університету ДНР.
Калініченко.jpgКалініченко Максим Петрович

Заступник декана економічного факультету з виховної роботи ДонНУ до вересня 2014 року.
Зараз — в.о. декана економічного факультету університету ДНР.Podmarkov_jpg.jpgПодмарков Володимир Іванович

Голова профкому ДонНУ до вересня 2014 року. 
Зараз — голова «профкому» університету ДНР.

Galka_jpg.jpgГалка Катерина Олександрівна

Голова студентського профкому ДонНУ до вересня 2014 року.
Зараз — голова «студентського профкому» університету ДНР.
Немає коментарів:

Опублікувати коментар