понеділок, 26 листопада 2018 р.

Особливості воєнного стану


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про правовий режим воєнного стану

Стаття 8. Заходи правового режиму воєнного стану
- посилена охорона важливих об’єктів національної економіки та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, і вводити особливий режим їхньої роботи;
- запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері;

- примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, для потреб держави в умовах воєнного стану;
- запроваджувати комендантську годину;
- встановлювати особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, а також рух транспортних засобів;
- перевіряти документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України (може хтось з адвокатів пояснить цей пукт?);
- забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів;
- може бути заборонено діяльність політичних партій, громадських об’єднань, якщо вона спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки;
- встановлювати заборону або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан;
- регулювати роботу ТБ та ЗМІ, Інтернет-ресурсів;
- у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у організацій усіх форм власності, окремих громадян телекомунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, комп’ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв’язку;
- забороняти торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі;
- забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку у Міністерстві оборони України, Службі безпеки України чи Службі зовнішньої розвідки України, змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу;
- усувати з посад керівників підприємств, установ і організацій за неналежне виконання ними обов’язків;
- вживати додаткових заходів щодо посилення охорони державної таємниці;
- інтернувати (примусово оселяти) громадян іноземної держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України;
- Під час воєнного стану у легальних власників зброю відбирати не будуть.

Стаття 10. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану
1. У період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Стаття 19. Гарантії законності в умовах воєнного стану
1. В умовах воєнного стану забороняються:
зміна Конституції України;
зміна Конституції Автономної Республіки Крим;
проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;
проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
проведення страйків, масових зібрань та акцій.
2. Верховна Рада України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня припинення чи скасування воєнного стану, якщо чергові або позачергові вибори до відповідних органів мали бути проведені в період, на який було введено воєнний стан, приймає рішення про призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих виборів.

Стаття 20. Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану
2. В умовах воєнного стану не можуть бути обмежені права і свободи людини і громадянина, передбачені частиною другою статті 64 Конституції України.

Стаття 22. Неприпустимість використання правового режиму воєнного стану для захоплення влади та порушення прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб
1. Введення воєнного стану не може бути підставою для застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання. БУДЬ-ЯКІ СПРОБИ ВИКОРИСТАТИ ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ ДЛЯ ЗАХОПЛЕННЯ ВЛАДИ ТЯГНУТЬ ЗА СОБОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ.

Стаття 24. Інформування Генерального секретаря ООН та іноземних держав
1. Україна відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права у разі введення воєнного стану негайно повідомляє через Генерального секретаря ООН державам, які беруть участь у цьому пакті, про обмеження прав і свобод людини і громадянина, що є відхиленням від зобов’язань за Міжнародним пактом, та про межу цих відхилень і причини прийняття такого рішення.
2. У повідомленні зазначається також дата припинення дії відповідних відхилень від зобов’язань, передбачених Міжнародним пактом про громадянські та політичні права.
3. Про зміни межі відхилень від зобов’язань за Міжнародним пактом про громадянські та політичні права або строку дії обмежень прав і свобод та причин прийняття такого рішення Україна повідомляє Генерального секретаря ООН у порядку, визначеному частинами першою та другою цієї статті.

Стаття 27. Контроль за діяльністю військового командування, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
1. Контроль за діяльністю військового командування, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану здійснює Рада національної безпеки і оборони України.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар